Zapraszamy na kolejną edycję kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji:

ROL.04    Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie: Rolnik  613003

organizowanego przez nasze centrum kształcenia ustawicznego – Centrum Kształcenia „EXPERTIS”, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – numer 269578 w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonym przez MEN oraz zarejestrowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi jako ośrodek egzaminacyjny dla państwowych egzaminów zawodowych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, kształcenie teoretyczne na kursie realizujemy w formie zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przez Internet – online. Zajęcia praktyczne uczestnik realizuje w gospodarstwie rolnym.

Koszt kursu: 1700 zł (płatności można dokonywać częściami)

Każda edycja kursu jest zgłaszana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Zapisy trwają do wyczerpania limitu miejsc.

Kurs jest realizowany na podstawie obowiązującej podstawy programowej kształcenia w zawodzie Rolnika – 613003 z 2019r. i uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Państwowy egzamin  zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: sesja w styczniu 2025r.

Zgłoszenia uczestnika do egzaminu na sesję styczeń 2025r. dokonuje nasza Placówka.

Miejsce egzaminu pisemnego i praktycznego: nasz Ośrodek egzaminacyjny w Rozprzy – CK EXPERTIS, zarejestrowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Łodzi (OKE).

Zdawalność – powyżej 99%.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo/certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rolnika, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

zdjecie swiadectwa

Posiadając świadectwo/certyfikat wraz z wykształceniem zawodowym lub średnim lub wyższym, uczestnik otrzymuje – na podstawie złożonego wniosku –  dyplom w zawodzie Rolnika, który również wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, potwierdzający wykształcenie rolnicze.

OKE wydaje PAŃSTWOWE, WAŻNE BEZTERMINOWO I HONOROWANE PRZEZ WSZYSTKIE INSTYTUCJE dokumenty potwierdzające wykształcenie rolnicze, NIEZALEŻNIE OD PÓŹNIEJSZEJ ZMIANY PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ROLNIKA). KAŻDY DOKUMENT jest TAK SAMO WAŻNY i UZNAWANY niezależnie od okresu – roku, w którym był wydany.

zdjecie dyplomu

Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą w zw. z Załącznikiem 1 Rozporządzenia z dnia 13 lipca 2015r., otrzymanie świadectwa/certyfikatu oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikację ROL.04., nadaje kwalifikacje rolnicze i potwierdza uzyskanie wykształcenia rolniczego w zawodzie Rolnik (zawód na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej).

Kurs rolniczy jest adresowany do osób, które:

  • chcą dokonać zakupu ziemi rolnej, przy czym wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków,
  • chcą nabyć ziemię rolną w przetargu lub za pośrednictwem KOWR-u,
  • uzyskały bądź chcą uzyskać premię dla młodego rolnika (ARiMR przyznaje obecnie 3 punkty za ROL.04; 4 punkty za ROL.04 i ROL.10 łącznie) lub inne wsparcie/dofinansowanie/dotacje unijne dla rolników,
  • chcą przejąć gospodarstwo rolne,
  • z różnych innych przyczyn są zainteresowane pozyskaniem kwalifikacji w tym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową MEN.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  1. osoby z dostępem do sieci Internet, z terenu całego kraju lub przebywające zagranicą, mające ukończone 18 lat,
  2. posiadanie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego lub zasadniczego zawodowego lub średniego ogólnego lub wyższego,
  3. przesłanie zgłoszenia na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Naszej stronie lub mailem na adres: zapisy@ck-edukat.pl bądź dostarczenie go osobiście – siedziba i ośrodek egzaminacyjny: 97-340 Rozprza, ul. Legionów Polskich 46A (woj. łódzkie, pow. piotrkowski)

Po otrzymaniu zgłoszenia, wysyłamy maila zwrotnego (do 48 godzin) z dalszymi, niezbędnymi informacjami do rozpoczęcia kursu.

Jeśli chcesz zdobyć kwalifikacje rolnicze – wykształcenie rolnicze, ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Wszelkie zapytania w sprawie kursu prosimy kierować:

pod numer tel.: 607 867 203    pon.-pt. w godz. 10.00-17.00

lub na adres mailowy: zapisy@ck-edukat.pl

Oferta kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach:

Rolnik

Technik rolnik

 

                                                                                       Zapisz  się  online