Polityka prywatności

Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, prawa przysługujące osobom zgłaszającym uczestników na kursy oraz osobom zapisującym się i/lub korzystającym z kursów  i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Centrum Kształcenia EDUKAT Dominika Krasoń-Pawłowska (dalej: Centrum Kształcenia EDUKAT), ul. Legionów Polskich 46 A,   97-340 Rozprza, NIP 7712597222, REGON: 592307547.

Centrum Kształcenia EDUKAT przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami firmy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wysłanego online) lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się na kurs
 • dokonania rozliczeń
 • dostarczenia zamówionej usługi kursu

* Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Centrum Kształcenia EDUKAT, przetwarzamy dane w celu przesyłania informacji handlowych o aktualnych naszych kursach i nowościach.

Rodzaj danych

Centrum Kształcenia EDUKAT przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zamówienia i realizacji usługi kursu:

a) dane uczestnika kursu: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, województwo), numer telefonu, adres e-mail

b) dane do faktury

 • nazwę firmy, NIP, adres firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
 • imię i nazwisko, PESEL lub NIP, adres zamieszkania (w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej)

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za Pani/Pana zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania lub po kontakcie telefonicznym o ofertę kursów i/lub wypełniania formularza zgłoszeniowego przez stronę www.ck-edukat.pl.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na kurs oraz skorzystanie z usługi kursu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili może Pan/Pani żądać abyśmy usunęli Pana/Pani dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Pana/Pani dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Pana/Panią celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że Pana/Pani dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Pana/Pani decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili może Pan/Pani zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali dane osobowe, wysyłając maila na adres: dyrektor@ck-edukat.pl
 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Panią/Pana, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań, o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji kursu, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana chęci usunięcia danych. Usunięcie zgody może nastąpić na Pani/Pana żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Panią/Pana transakcjach, których przechowywanie związane jest w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych może Pan/Pani zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: dyrektor@ck-edukat.pl
 2. Telefonicznie: 607 867 203
 3. Listownie na adres: Centrum Kształcenia EDUKAT Dominika Krasoń-Pawłowska, ul. Legionów Polskich 46 A,  97-340 Rozprza.

Powierzenie przetwarzania danych

Centrum Kształcenia EDUKAT może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Centrum Kształcenia EDUKAT, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi kursu, to jest: trenerowi (w celu przygotowania i realizacji usługi kursu), obsłudze asystenckiej (w celu przygotowania listy obecności, certyfikatów), obsłudze księgowej (w celu wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych) lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Centrum Kształcenia EDUKAT Dominika Krasoń-Pawłowska (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym, w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych przez osoby trzecie.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom, używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Pani/Pana wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl