Rolnictwo to jedna z najważniejszych i najbardziej perspektywicznych branż w Polsce. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie, nie wystarczy tylko posiadać ziemię i sprzęt. Potrzebna jest także wiedza i umiejętności, które pozwolą na efektywne i rentowne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Dlatego warto skorzystać z oferty kursów rolniczych, które dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i uprawnień do nabywania ziemi rolnej oraz ubiegania się o dotacje unijne.

kurs rolnik, kurs technik rolnik

Kurs rolnik – podstawa do prowadzenia produkcji rolniczej

Kurs rolnik to kwalifikacyjny kurs zawodowy, który przygotowuje do wykonywania zawodu rolnika. Kurs realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że wykłady odbywają się przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie.

Kurs rolnik daje wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Kurs rolnik jest kierowany do osób, które:

 • chcą rozpocząć lub rozwijać działalność rolniczą,
 • chcą nabyć ziemię rolną lub ubiegać się o dotacje unijne,
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

kurs rolnik, kurs technik rolnik

Kurs technik rolnik – doskonałe uzupełnienie kwalifikacji rolniczych

Kurs technik rolnik to kolejny kwalifikacyjny kurs zawodowy, który kształci do wykonywania zawodu technika rolnika. Kurs również realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co daje dużą elastyczność i wygodę w nauce. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie.

Kurs technik rolnik daje wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej,
 • planowania i realizacji inwestycji w gospodarstwie rolnym,
 • stosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia dokumentacji i rachunkowości w gospodarstwie rolnym,
 • analizowania i oceniania sytuacji rynkowej i konkurencyjnej w rolnictwie.

Kurs technik rolnik jest kierowany do osób, które:

 • mają ukończony kurs rolnik lub posiadają kwalifikacje rolnicze na podstawie doświadczenia zawodowego,
 • mają co najmniej średnie wykształcenie,
 • chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej,
 • chcą zdobyć tytuł technika rolnika, który jest ceniony i poszukiwany na rynku pracy.

kurs rolnik, kurs technik rolnik

Skorzystaj z oferty kursów rolniczych i zadbaj o swój rozwój zawodowy

Kursy rolnicze to doskonała okazja do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień do prowadzenia działalności rolniczej. Kursy są dostępne dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma zainteresowanie rolnictwem. Kursy są realizowane w formie zaocznej, z wykorzystaniem Internetu, co daje dużą elastyczność i wygodę w nauce. Kursy kończą się egzaminami państwowymi, które potwierdzają kwalifikacje w zawodzie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kursach rolniczych, zapraszamy do kontaktu z nami. Oferujemy kursy rolnik i kursy technik rolnik w atrakcyjnych cenach i z gwarancją jakości. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!